Klíčovou charakteristikou Domu modlitby je přijetí. Každý příchozí je vítaným hostem, skrze druhé bratry a sestry jej přijímá sám Ježíš, a to takového, jaký reálně je: s přednostmi i chybami, radostmi i trápeními… Další podstatnou vlastností je pak jednoduchá a přímočará víra v Ježíše přicházejícího jednat teď a tady, prožívaná v atmosféře radosti a vitality Božího království.

Po úvodním bloku spontánních díkůvzdání a chval nasloucháme živému Bohu tak, jak k nám mluví skrze Písmo, aktuální svědectví a různá charizmata. Nakolik mu odpovíme důvěrou, novými rozhodnutími či jinými kroky víry, natolik se otevře prostor pro Ducha svatého s jeho přelévající se radostí, moudrostí i silou, a modlitbu poté uzavřou přímluvy, neboť “začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to” (Jan 14,13).

 

Schéma Domu modlitby:

Dům modlitby

1. Přátelské přivítání

privitani

2. Úvodní píseň

pisen

3. Žalm

zalm

4. Spontánní chvály

chvaly

5. Četba Písma

bible1

6. Osobní svědectví

svedectvi

7. Gesto víry

gesto_viry

8. Vzývání Ducha svatého

duch

9. Přímluvná modlitba

primluva

10. Agapé

agape