Bůh si člověka zamiloval a neustále ho zahrnuje svými dary. V sobotu 18. 6. 2016 jsme mohli oslavit jeden z Jeho nejkrásnějších darů, který ukazuje na skutečnost, že Bůh je Bohem naděje a má s člověkem svůj plán, a sice svatbu naší Terezky a Vaška. Během obřadu, který byl opravdu nádherný, nás zasáhla Alvarova slova – manželství je místem spásy, kde můžeme dojít uzdravení a objevit milosrdenství. Ale jak to dokázat? Jak můžeme navzdory těžkostem vidět v manželství dar? Kde hledat sílu, abychom nepřestávali tvořit a budovat jednotu? Klíčem je pozvednout ruce k Pánu, vyznat, že jsem na Něm závislý a prosit: “Pane, učiň, abych byl hoden tohoto daru.” A tak díky svatbě Vaška a Terky se Pán dotkl i našeho vztahu a obnovil ho. Jsme vděčni za vše, co koná, že Jeho plán je plánem naděje a radosti.
A na znamení, že ve smlouvě, kterou Vašek a Terezka s Pánem uzavřeli, jim Pán bude stát po pravici, bude jim neustále žehnat a chránit je, umístil odpoledne nad sálem Betlém – místem oslavy – duhu.
Milá Terezko a Vašku, všechno nejlepší 🙂 🙂 🙂

Mirka a Petr H.

_FCO4513-_FCO4515


Fotografie