Projekt vznikl na základě potřeby poskytnout chudým dětem v rozvojových zemích vzdělání a výchovu, a to prostřednictvím adopce na dálku, která každému z nich zaručí, že budou moci pokračovat ve školní docházce až k dosažení maturity.
Ve vesnicích v okolí Lourdes Mission (misijní stanice, v níž působí Koinonia Jan Křtitel v JAR) žije mnoho osiřelých dětí. Mnohé z nich bydlí u někoho z příbuzných, ti však nemají vždy dostatečné finanční zdroje na jídlo a zajištění školní docházky. Děti mnohdy musejí školu opustit. Konkrétně potřebují školní uniformu a uhradit roční školné. Částka na pokrytí těchto nákladů činí 1600 Zar-Rands (lokální měna), což odpovídá částce 100 EUR (cca 2500,-Kč). Jedná se o výlohy na jeden školní rok.

Máte-li zájem se do tohoto projektu zapojit a pro podrobnější informace nás kontaktujte:
Mgr. Monika Tomešová
sek@koinonia.cz  (do předmětu uveďte “Adopce na dálku”)

Odkaz na web Oázy v Lourdes Mission zde


Fotografie