Projekt vznikl na základě potřeby poskytnout chudým dětem v rozvojových zemích vzdělání a výchovu, a to prostřednictvím adopce na dálku, která každému z nich zaručí, že budou moci pokračovat ve školní docházce až k dosažení maturity.
Ve vesnicích v okolí Lourdes Mission (misijní stanice, v níž působí Koinonia Jan Křtitel v JAR) žije mnoho osiřelých dětí. Mnohé z nich bydlí u někoho z příbuzných, ti však často nemají dostatečné finanční zdroje na stravování a zajištění školní docházky. Děti mnohdy musejí školu opustit.
Finanční pomoc na jeden školní rok činí 1600 Zar-Rands (lokální měna), v přepočtu 100 €, tedy 2500 Kč. Tato částka pokryje školné a rovněž školní uniformu.

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, nebo se chcete dovědět více,
kontaktujte nás prosím na emailové adrese:
sek@koinonia.cz  (do předmětu uveďte “Adopce na dálku”).

Mgr. Monika Tomešová
komunikace Adopce na dálku

Odkaz na web Oázy v Lourdes Mission zde.