Ještě rozradostněni ze čtvrteční slavnosti narození Jana Křtitele jsme se už moc těšili na setkání s ostatními bratry a sestrami z Koinonie a samozřejmě také na to, co si Pán pro nás u této zvláštní příležitosti připravil. A skutečně – Pán neopomenul dostát svému příslibu, že „všechno tvoří nové,“ a předčil naše očekávání.
Naučili jsme se totiž nový pozdrav: „Kristus vstal z mrtvých!“ – „No a co?!“ …že takový ještě neznáte, ale není vám zas tak úplně cizí? Vždyť je také ze života, a to už prvotní církve. Ani zklamanými učedníky, kteří se v den Ježíšova vzkříšení rozhodli odejít do Emauz, nepohla zvěst žen o tom, že Pán není mrtvý, ale opravdu vstal z mrtvých! (srov. L 24,13-35)
Stejně jako tyto učedníky i nás Pán vybízí, abychom se přestali urputně soustředit na naše problémy a jejich vyřešení, ale raději se zaposlouchali do Jeho slova, tak se rozhoří i naše srdce, a pozveme-li Ježíše, aby s námi zůstal, pak se otevřou naše oči a prohlédnou a budou vidět dál, a když budeme pobývat pospolu s ostatními bratry a sestrami, pak v našem životě zavládne skutečný pokoj.
To je ono Boží zázračné tvoření nového – když se naše mysl odvátí od problémů a naše smýšlení se obrátí k Němu. Jak jinak bychom mohli být Janem Křtitelem, tím, jenž ohlašuje, že Bůh je s námi?
Pavl.


Fotografie

Ze setkání Koinonie…

Fotografie

Z pouti sv. Petra a Pavla…