Vánoční zkoušky dětského sborečku probíhají každý čtvrtek
od 17.00 ve farní přístavbě (Archa) v Liticích

v termínech: 15.11./ 22.11./29.11./ 6.12./13.12./20.12./+generálka

vždy od 17:00

“Půlnoční 2018” se bude konat 24.12.2018 ve 22:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích.

Moc se na Vás těšíme!


Pro více informací volejte 730 166 818 (František Tesarčík)