Žehnání kaple sv. Barbory u Litic

2014_12_svbarbora
Při liturgii chválíme Pána za to, že je veliký ve svých svatých, protože mocně působil v jejich životě. Svatí jsou nám svým svědectvím života a víry povzbuzením na naší cestě za Pánem a my se na ně můžeme obracet s prosbou o přímluvu.
Ve čtvrtek 4. prosince jsme se společně sešli před Liticemi k požehnání kaple sv. Barbory, která se svou přímluvnou modlitbou stala v průběhu staletí patronkou horníků, dělostřelců, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů…


Fotografie »