Právě probíhá Tříkrálová sbírka… Děkujeme těm, kteří přispívají k její úspěšné realizaci, a to jak dobrovolným koledníkům, bez nichž by se sbírka nemohla vůbec konat, tak i všem dárcům, kteří nezůstali lhostejní k nejzákladnějším potřebám bližních