Termín setkání: 29.-31. března 2018
Místo setkání: Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice
Přihlásit se lze do: 22. února 2018 (pro zajištění ubytování!) do 22. března 2018 (ohledně stravy a účasti) 

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Datum narození:

19.00 – Zelený čtvrtek (účast na mši svaté včetně večeře)

18.00 – Velký pátek (účast na večerní křížové cestě – půst)

10.00 – Bílá sobota (účast na dopoledním otevřeném setkání Koinonie)

20.00 – Bílá sobota (účast na večerní vigilii včetně občerstvení)

Potřebuji zajistit ubytování na školních kolejích v Plzni.

Ubytování (pouze pro členy Koinonie): SOUE Vejprnická (max. 40 míst)

Poznámka – hlavně upřesnit noclehy:

Osobní údaje budou uloženy v elektronickém archivu Koinonie Jan Křtitel v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Přihlášku je třeba vyplnit za každou osobu zvlášť.
Po správném vyplnění přihlášky a odeslání se vám musí zobrazit následující zpráva:

“Vaše přihláška byla úspěšně odeslána a zapsána do databáze.

Za několik okamžiků vám bude doručen automatický email o potvrzení přihlášky!”

V případě, že vyplňujete přihlášku za více osob, se vám musí tato zpráva objevit po každém odeslání přihlášky!