Termín setkání: 4.–5. 6. 2022
Uzávěrka přihlášek: 25. 5. 2022 (ubytování), 26. 5. 2022 (strava).
Pokud se přihlásíte později, nemůžeme Vám zaručit ubytování a stravu. 

Přihlášku je třeba vyplnit za každou osobu zvlášť (i za děti nad 7 let, menší děti uveďte pouze do vzkazu).

Ubytování již nelze zajistit.

Platba při prezentaci v sobotu ráno od 8:00 do 9:15 hodin v místě konání (plzeňská oáza).

V pátek 3. 6. 2022 od 18:00 poslední přednáška z kurzu CŽV „Charismata“ (ekleziologie).
Program vlastního setkání začíná v sobotu 4. 6. 2022 v 9:30 hodin společnou modlitbou, následuje vyučování, modlitba za vylití Ducha sv., oběd, odpoledne od 16:00 mše sv. se sliby zasvěcených bratří a sester, kterou program končí. Večeře se podává od 18.30 hodin.
V neděli 5. 6. 2022 mše svatá začíná v 10:00 hodin.
Kapacita 350 osob v sále.

Přihlašování uzavřeno!