Právě probíhá aktualizování všech aktivit…

 • Dům modlitby (otevřené setkání v domě animátora, 1x za týden)
 • Agapito (odpolední /celodenní setkání externích členů v domě koordinátora, 1x za měsíc)
 • Setkání Koinonie (víkendové formační setkání všech členů, 1x za měsíc v plzeňské Oáze
 • Setkání Ježíš uzdravuje (víkendové otevřené setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení, 3x do roka v plzeňské Oáze)
 • Přímluvná modlitba (pravidelné modlitební setkání, 1x za týden v plzeňské Oáze každou středu od 16.00 do 18.00 hodin v kapli Navštívení
 • Duchovní služba ve farnostech (katecheze, individuální příprava na přijetí svátostí, udílení svátostí a různá slavení) v ŘKF Plzeň-Litice (Chlumčany, Prusiny) v ŘKF Dobřany (Chotěšov) a v ŘKF Merklín (Dolní Lukavice, Dnešice);
 • Duchovní služba ve vězení Plzeň-Bory (1x za týden) v Kynšperku nad Ohří  (příležitostně);
 • Duchovní služba v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech (1x za týden)
 • Akce pro děti (služba dětem během setkání pro dospělé; tvořivé dílničky (v plzeňské Oáze 1x za měsíc); letní tábor (6-13 let); Pohádkový les (2x do roka v plzeňské Oáze), Pohádkové náměstí (náměstí Republiky v Plzni)
 • Setkání pro mladé (formační setkání pro mladé ve věku 13-25 let, pracovní víkendy; letní tábor)
 • Sociální služba (vaření pro bezdomovce (1x za týden); spolupráce s Potravinovou bankou; spolupráce s Probační mediační službou)
 • Projekt „Domečky“ (projekt na podporu evangelizace na misiích)
 • Adopce na dálku (projekt na podporu vzdělání a výchovy afrických dětí ve vesnicích v okolí Lourdes Mission (misijní stanice Koinonie v JAR)
 • Studium dálkové studium Biblické a Teologické korespondeční /elektronické školy; kurzy CŽV při TF JU (Biblická škola; Mesiánští židé; Fundamentální teologie; Teologická antropologie; Ježíš Kristus a náboženství).

Veškeré informace na tel. čísle: 377 828 180.
příp. na e-mailové adrese: info@koinonia.cz