Kdo je opravdu Ježíš?
Jak ho znali jeho první učedníci?
Jak ho zvěstovali prvním křesťanským obcím?
Jak ho představují evangelia?

Na základě údajů z evangelií se vydáme duchovně-poznávací cestou, abychom spolu s evangelisty odhalovali identitu Ježíše z Nazareta, zvaného Kristus.

 

Místo konání: školicí centrum Koinonie Jan Křtitel, Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice
Začátek: 5.7.2018 v 16.00 hodin
Zakončení: 8.7.2018 obědem
Cena kursu včetně stravy a didaktických pomůcek: 1350 Kč (s ubytováním 1950 Kč)

Kurs povede P. Alvaro Grammatica Th.D. se svým týmem.


Jsem členem Koinonie

Potřebuji ubytování:

 

Bližší informace a přihlášky: Růžena Ambrožová
telefon: 776 533 934 / 377 828 180; e-mail: prihlasky@koinonia.cz

Uzávěrka přihlášek s ubytováním: do 24. června 2018 (bez ubytování do 30.6.2018)