Termín setkání: 19. – 20. října 2019
Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2019 (s ubytováním) / 13.10.2019 (bez ubytování)
Místo konání: Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice
 
Přihlášku je třeba vyplnit za každou osobu zvlášť, i za děti nad 7 let (menší stačí uvést do vzkazu).
 

Členství
Ano, jsem členem Koinonie.

Program pro děti (7-12 let) + svačina
S sebou: přezůvky do tělocvičny, baťůžek!
Závazná objednávka ubytování
Domovy mládeže v Plzni
(Koterovská 85, sociální zařízení na patře)


Závazná objednávka stravování
v místě konání

Sobotní oběd


Sobotní večeře


Nedělní snídaně


Nedělní oběd


V případě zrušení objednaného 3 dny před konáním akce můžeme nárokovat úhradu nákladů! Osobní údaje budou uloženy v elektronickém archivu Koinonie Jan Křtitel v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679/EU).

Program

SOBOTA
10.00  dopolední program (registrace probíhá od 8.30 do 9.45 hodin)
15.00 
 odpolední program
19.00  modlitební skupinky (do 21.00)

NEDĚLE
10.00  mše svatá

Změna programu vyhrazena. 


Upozorňujeme, že přihlášky na toto víkendové setkání se n
etýkají pouze ubytování a stravování; jedná se též o kapacitu našich prostor.
Prosíme o vyplnění přihlášky i v případě, že se chcete pouze zúčastnit (bez stravování a ubytování).

Platba probíhá při registraci v sobotu ráno od 8.30 do 9.45 hodin v místě konání (plzeňská Oáza). V případě zrušení objednaného ubytování či stravy 3 dny před konáním akce můžeme nárokovat úhradu nákladů ve výši 100,- Kč!

Pro děti ve věku od 7 do 12 let je zajištěn program včetně svačinky (nutno uvést v přihlášce); přezůvky s sebou!

Připomínáme, že v sobotu ráno není zajištěna snídaně!
O přestávkách možnost zakoupení teplých a studených nápojů.