Setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození, otevřené všem.

Termín setkání: 19. – 20. října 2019
Místo konání: Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice

Uzávěrka přihlášek: uzavřeny

Kapacita sálu: 350 míst (přihlášeno 350 dospělích a 34 dětí)

Přihlášky jsou již uzavřeny z kapacitních důvodů!
 

Program

Ježíš řekl: “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‘Milosrdenství chci, a ne oběť’. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.” (Matouš 9:12-13) 

SOBOTA
08.30  registrace účastníků (do 9.45 hodin)
10.00  dopolední program
13.00 oběd
15.00  odpolední program
19.00  modlitební skupinky (do 21.00)
19.00  večeře

NEDĚLE
08.30 snídaně (výdej do 9.15)
10.00  mše svatá
12.00  oběd

Změna programu vyhrazena. 


Upozorňujeme, že přihlášky na toto víkendové setkání se n
etýkají pouze ubytování a stravování; jedná se též o kapacitu našich prostor.
Prosíme o vyplnění přihlášky i v případě, že se chcete pouze zúčastnit (bez stravování a ubytování).

Platba probíhá při registraci v sobotu ráno od 8.30 do 9.45 hodin v místě konání (plzeňská Oáza). V případě zrušení objednaného před konáním akce můžeme nárokovat úhradu nákladů.

Pro děti ve věku od 7 do 12 let je zajištěn program včetně svačinky (nutno uvést v přihlášce); přezůvky s sebou!

Připomínáme, že v sobotu ráno není zajištěna snídaně!
O přestávkách možnost zakoupení teplých a studených nápojů.