Kurs Dům modlitby


3.-6.08 2015 jsem se zúčastnila kursu Dům modlitby.
Dozvěděla jsem se mnoho zajímavého. Tak třeba k čemu dům modlitby slouží?
Kdo odpoví, že je určen vzdáleným, kteří hledají ve svém životě Krista – pevný bod a rádi by se s ním setkali, ten si může napsat jedničku.
Dům modlitby (zkratkou DM) je dům rodinný, kde žijeme vztahy. Lidé se zde scházejí, aby se společně modlili s Božím slovem.

Fotografie »