Stáhnout letáček

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Vzkaz  (v příp. ubytování chci sdílet pokoj s):

Kurs Dějiny spásy (6. – 9. 7. 2017)

Cena: 1.900 Kč  (1.300 Kč bez ubytování)


Kurs Pavel (24. – 30. 7. 2017)

Cena: 3.700 Kč  (2.500 Kč bez ubytování)


Ubytování

Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň

Přečetl jsem si přihlášku pozorně a se všemi údaji souhlasím. Osobní údaje budou uloženy v elektronickém archivu Koinonie Jan Křtitel v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Přihlášku je třeba vyplnit za každou osobu zvlášť.
Po správném vyplnění přihlášky a odeslání se vám musí zobrazit následující zpráva:

„Vaše přihláška byla úspěšně odeslána a zapsána do databáze.

Za několik okamžiků vám bude doručen automatický email o potvrzení přihlášky!“

V případě, že vyplňujete přihlášku za více osob, se vám musí tato zpráva objevit po každém odeslání přihlášky!

 

Kursy se konají ve školicím centru Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích.
První den začínáme v 16.00 hodin, v ostatní dny je program celodenní, zakončení poslední den obědem.
Poplatek zahrnuje stravu a didaktické aktivity. Doprava je na vlastní náklady.
Ubytování: SPŠ dopravní, Domov mládeže, Karlovarská 99, Plzeň 323 01
Kursy povede P. Alvaro Grammatica Th.D. se svým týmem.
Bližší informace a přihlášky: Růžena Ambrožová Uzávěrka přihlášek: 25. června 2017
telefon: 776 533 934; e-mail: prihlasky@koinonia.cz