Mladým a aktivitám určeným pro ně se plzeňská Oáza věnuje již od roku 1998. Víkendová setkání, která probíhají několikrát do roka, patří právě jim. Setkání začínají již v pátek večer a následující program je vyplněn společnými modlitbami, animacemi, vyučováním a dynamikami, takže mladí mají mj. možnost zakusit i trochu jiný způsob, jak chválit Pána: moderní hudbou, pohybem a tancem. V neděli dopoledne probíhá společné slavení eucharistie a celé setkání končí obědem.

Mnoho mladých lidí zde prožilo zkušenost setkání s Ježíšem a Jeho láskou jak osobně, tak skrze ostatní sestry a bratry, kteří se víkendu účastní. Závěrečnou etapou celoročních setkávání je pak letní tábor pro mladé, což je příležitost pro další prohloubení zkušenosti s Pánem a upevnění pout přátelství.