Koinonia Jan Křtitel - Oáza Plzeň

Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci

Živé kameny litického kostela


Publikaci vydalo sdružení Přátelé Koinonie za účelem získání finančních prostředků na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích. Veřejnosti byla kniha představena při letošní Noci kostelů
27. května 2011 v 19.45 hodin v litickém kostele za účasti plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a autora textů ing. arch. Jana Soukupa.
Kniha vznikla díky vstřícné spolupráci architekta Jana Soukupa a dotacím Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně a Nadace 700 let města Plzně.

Knihu si můžete objednat na sek@koinonia.cz
Zakoupením této publikace přispějete na opravu litického kostela.
Cena: 150,- Kč


Fotografie