Koinonia Jan Křtitel - Oáza Plzeň

Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci

Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích

Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích
Kostel sv. Petra a Pavla v Plzni–Liticích patří mezi nejvýznamnější církevní stavby na území města Plzně. Podle posledních průzkumových poznatků (z roku 2006) patří kostel ke gotickým stavbám z první poloviny 14. století, vystavěným na místech starší sakrální stavby (nejspíše na místě stál kdysi kamenný románský kostel). Kostel byl koncipován jako jednolodní s mohutnou čtvercovou věží u západního průčelí, s obdélným presbytářem na východní stěně, obvodové zdivo kostela doplňují štíhlé odstupňované opěrné pilíře. Loď kostela je osvětlena třemi páry gotických oken s kamennými ostěními, kružbami a středovými prvky. Okna v presbytáři jsou zachovaná v původních rozměrech, okna v kostelní lodi byla zmenšena doplněním parapetů při ranně barokní úpravě v 60. – 70. letech 17. století.

Exteriér kostela si uchoval řadu původních kamenných architektonických článků a opěrný systém z doby jeho výstavby, včetně románských, které byly druhotně užity. Poslední významnější úpravou architektury kostela bylo provedení fasádních omítek s kvádrovými nárožími v novogotickém slohu z roku 1890, které jsou od roku 2002 postupně obnovovány.

Původní mobiliář kostela pochází převážně ze 17. – 18. století, přičemž současná úprava výzdoby stěn a stropů interiéru pochází z první poloviny 19. století. K mobiliáři patří hlavní oltář sv. Petra a Pavla, barokní kazatelna, křtitelnice a náhrobník Judyty Heningarové (ze Štěnovic) ze 17. století a boční oltáře Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie z 18. století. Varhany jsou dílem chebských varhanářů Ignáce a Josefa Müllera z roku 1833.

Z osazených zvonů je nejhodnotnější, prokazatelně nejstarší zvon na území města Plzně, prostřední zvon Gregora Albrechta z Ostrova nad Ohří datovaný do roku 1582, který je movitou kulturní památkou. Zvonovou soustavu doplňuje dvojice zvonů po stranách stolice od Rudolfa Pernera z Českých Budějovic, zhotovených v roce 1927. Zvonová soustava – soubor zvonů s vyvážením na ruřní pohon a stolice, je nedílnou součástí nemovité kulturní památky.

Vedle kostela stojí socha Immaculaty z doby kolem roku 1800 (resp. její kopie).

Další informace o kostele sv. Petra a Pavla v Liticích

Litický kostel vydal tajemství | Svatí odhalili tajemství kostela | Litický kostel vstává z mrtvých
Dárci a sponzoři | Pracovníci a firmy | Přehled oprav kostela sv. Petra a Pavla v Liticích | Náklady na opravu kostela během posledních 13 let

Litický kostel vydal tajemství

Vyšlo v MF DNES v úterý 20. června 2006

Památkáři při opravách zjistili, že na místě dnešního gotického chrámu stávala románská budova

Foto ©MAFA - Daniel Beran

Litice – Románské kvádříky, obloučkové vlisy a zbytky římsy objevili památkáři, když nedávno řemeslníci začali odkrývat fasádu severní stěny gotického kostela svatého Petra a Pavla v Liticích. Nález kamenných prvků mění pohled na historii. “Z toho, co jsme našli, vyplývá, že na místě stál kdysi kamenný románský kostel. Zatím není jasné, jak byl velký, ani jak konkrétně vypadal. To budou zkoumat archeologové. Nevíme ani, zda stavitelé kostela svatého Petra a Pavla použili původní půdorys románského kostelíka. To vše ukáže průzkum,” říká Ludmila Drncová z plzeňského územního pracoviště Národního památkového ústavu.

Je to nález století, říká restaurátor Jaroslav Šindelář

Materiál na stavbu gotického kostela, který vznikal za posledních Přemyslovců, použili stavitelé právě z původní románské stavby. “Nález románského kostela bych označil za nález století,” říká restaurátor Jaroslav Šindelář. Podle Ludmily Drncové se sice už v novější literatuře objevily teorie, které s existencí staršího kostela počítaly, hovořily ale o dřevěném provedení. Nečekané hmatatelné důkazy kamenných prvků tak pomohly dohady vyřešit.

Objevem románských kvádříků ale tajemství litické stavby nekončí. Záhadou je také místní portál neboli vstup do kostela. Ve své péči ho nyní mají restaurátoři. Zajímavé jsou na něm například tři nedotesané kameny nad vstupní římsou.

V některých pramenech se píše o tom, že se práce na litickém kostele protahovaly tak dlouho, až přišli husité a znemožnili dokončení portálu. Restaurátor Jaroslav Šindelář ale teorii popírá. “Jsem přesvědčen, že tento portál v Liticích měl být původně umístěn v kostele svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí. Bartoloměj byl zpočátku projetkován jako menší stavba. V době, kdy se v Liticích budoval gotický kostel, se ale stavitelé rozhodli ten plzeňský zvětšit. Portál se už Plzeňanům velikostí nehodil, proto si ho koupili litičtí,” vysvětluje Jaroslav Šindelář. Upozorňuje například na to, že baldachýny na portále se podobají těm na svatém Bartoloměji. Zajímavé jsou také fragmenty figur dvou andělů v rozích bloku portálu.

Restaurování vzácné památky komplikuje skutečnost, že prvky byly v minulém století přemodelovány cementem. “Odstranit cement – to bude hlavně mechanická práce. Jednotlivé figury a další prvky nejprve odlijeme a zdokumentujeme. Pak přijde na řadu měkká voda a rejžák. Pokusíme se tak zbavit portál cementu. Restaurátorské práce nám ale zkomplikuje i fakt, že v 70. letech to bylo vše natřeno disperzním nátěrem,” vysvětluje Šindelář. Teprve po vyčištění bude podle něj čas rozhodnout, do jaké míry se skvost goticé architektury zrekonstruuje.

EVA BARBORKOVÁ

Svatí odhalili tajemství kostela

Vyšlo v Plzeňském deníku v sobotu 17. června 2006
Plzeň – Při červnových opravách venkovní fasády památkově chráněného kostela svatých Petra a Pavla v Liticích (na snímku Vlastimila Lešky) se podařilo řemeslníkům odkrýt nečekané tajemství. Po sejmutí novodobé omítky na severní straně kostela nalezli významné architektonické prvky z románské doby a zbytky zdiva s figurální výzdobou svatých, které jsou pravděpodobně pozůstatky původní stavby. Gotický kostel z druhé třetiny 14. století měl tedy zřejmě svého předchůdce. “Všechno je ve fázi dohadů. S jistotou však lze říci, že tu dříve stál jiný kostel, který byl později zbourán. Nyní zpracováváme dílčí výstupy a hodnotíme nálezovou situaci. Je třeba prohlédnout i jižní zdivo a presbytáře. Výsledky by měly být známy už v červenci,” vysvětlila Ludmila Drncová z oddělení průzkumů a restaurování plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

Kromě stáří kostela je předmětem zkoumání i původ unikátního kamenného portálu, který nebyl nikdy zcela dokončen. Náklady na opravu celkové fasády kostela se původně odhadovaly na jeden milion korun. Za tuto částku se řemeslníkům podařilo opravit pouze třetinu. Nečekané odhalení překvapilo jak správce objektu, tak místní obyvatele. “Tato informace nás zarazila. Historický kostel je významná památka a je dobře, že se o ní městské orgány starají,” dodala Marta Kilianová ze sdružení Koinonia Jan Křtitel, která spolu s římskokatolickou farností zahájila v roce 1997 rozsáhlou rekonstrukci kostela.

LENKA KOVANDOVÁ

Litický kostel vstává z mrtvých

Vyšlo v Plzeňském deníku v sobotu 18. března 2006
Plzeň – Nové fasády se v nejbližší době dočká gotický kostel svatých Petra a Pavla v Liticích. Rozsáhlá rekonstrukce, kterou v roce 1997 zahájila římskokatolická farnost za pomoci místního sdružení Koinonia Jan Křtitel, bude letos dovršena opravou střešní krytiny nad hlavní lodí a sákristií a již zmíněnou fasádou. Devítiletá investice tak dosáhne částky čtyři a půl milionu korun.

Do několika let zkrášlí řemeslníci i interiér kostela. “Památkový objekt máme ve správě téměř deset let. Když jsme tu žačínali, kostel byl v žalostném stavu. Přejeme si, aby sem lidé chodili rádi,” říká Marie Macková z Koinonie Jan Křtitel, která je plzeňskou pobočkou mezinárodní komunity Koinonia Giovanni Battista.

Sponzorské dary z Itálie nejsou jedinými prostředky, jež umožnily rekonstrukci kostela. Na opravu přispěl také magistrát, krajský úřad, ministerstvo kultury, místní lidé a v neposlední řadě Nadační fond pro obnovu památek města Plzně a Nadace 700 let města Plzně. “Na začátku jsme hradili odvlhčení kostela a opravu presbytáře. Na opravy jsme investovali přibližně půl milionu korun. S restaurátory letos plánujeme průzkum kamenného portálu. Ten je zvláštní tím, že nebyl dodělán, práce zřejmě přerušily husitské války. Tento portál nemá v Čechách obdoby,” říká Petr Marovič, vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu.

LENKA KOVANDOVÁ

Farnost Plzeň-Litice srdečně děkuje dárcům a sponzorům

(v seřazení podle abecedy)

  • Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart
  • Koinonia Jan Křtitel
  • Magistrát města Plzně – odbor památkové péče
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Nadace 700 let města Plzně
  • Nadační fond pro kulturní aktivity občanů a obnovu památek města Plzně
  • Plzeňský kraj, oblast kultury a památkové péče
  • Statutární město Plzeň, MO Plzeň 6 – Litice
  • jednotliví dárci

Srdečně děkujeme pracovníkům a firmám

(v seřazení podle abecedy)

Přehled oprav kostela sv. Petra a Pavla v Liticích

Přehled oprav kostela sv. Petra a Pavla v Liticích

Náklady na opravu kostela během posledních 13 let

Náklady na opravu kostela během posledních 13 let
Dárci (procentuální znázornění)