Koinonia Jan Křtitel - Oáza Plzeň

Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci

Aktivity

Setkání “Ježíš uzdravuje”

Setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození, otevřené všem.
Termíny setkání: 
5.-6.11.2016; 
21.-22.1.2017;
18.-19.3.2017.
Začátek vždy v 10.00 h.
Během setkání je zajištěn program pro děti ve věku od 7 do 13 let.

Diecézní evangelizační škola

Připravujeme.

Kurs Pavel

Kurs je odpovědí na výzvu, kterou Duch svatý naléhavě adresuje všem křesťanům skrze Jana Pavla II.: “Potřebujeme novou evangelizaci, která bude nová metodou, zápalem i výrazovými prostředky!” Jednoduchou, všem přístupnou formou, která byla v uplynulých patnácti letech úspěšně vyzkoušena v desítkách zemí světa, učí kurz účinnému způsobu kérygmatického a kreativního zvěstování evangelia.

Letní tábor pro děti

Termín letošního tábora pro děti: Připravujeme.

Setkání mladých

Víkendová setkání pro všechny mladé ve věku od 13 do 26 let.
Termíny setkání: Připravujeme.

Letní tábor pro mladé

Termín letního setkání pro mladé: Připravujeme

Setkání Koinonie

Pravidelné setkání vyhrazené pouze členům Koinonie pro jejich růst a formaci.

Předběžné termíny setkání na pastorační rok 2016/2017: 1.-2.10.2016; 3.-4.12.2016; 25.-26.2.2017; 13.-15.4.2017; 6.-7.5.2017.
Letnice: 3.-4.6.2017.

Začátek vždy v 10.00 h.
Během setkání je zajištěn program pro děti ve věku od 7 do 13 let.

Veškeré informace na tel. čísle: 377 828 180, mob.: 776 533 934
příp. na e-mailové adrese: sek@koinonia.cz