Právě probíhá aktualizování všech našich aktivit…

Dům modlitby
Agapito
Setkání Koinonie
Děti
Mladí
Manželské páry
Setkání Ježíš uzdravuje
Farnost, mše, aj.
Přímluvná modlitba
Evangelizace na ulici
Evangelizační kurzy
Sociální služba
Projekt Adopce na dálku
Duchovní sl. ve vězení
Duchovní služba v PN
Kostely a kaple
Varhany
Projekt Domečky
Studium Biblické školy
Celoživotní vzdělávání
Dílna sv. Josefa