Koinonia Jan Křtitel - Oáza Plzeň

Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci

Aktivity

Setkání “Ježíš uzdravuje”

Setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení a osvobození, otevřené všem.
Termíny setkání: 31. října-1. listopadu 2015, 13.-14. února 2016
Začátek vždy v 10.00 h.
Během setkání je zajištěn program pro děti ve věku od 7 do 13 let.

Diecézní evangelizační škola

Kurs Pavel: 11.-17. července 2016
Kurs Rút (pro manžele): 1. – 4. srpna 2016

Kurs Pavel

Kurs je odpovědí na výzvu, kterou Duch svatý naléhavě adresuje všem křesťanům skrze Jana Pavla II.: “Potřebujeme novou evangelizaci, která bude nová metodou, zápalem i výrazovými prostředky!” Jednoduchou, všem přístupnou formou, která byla v uplynulých patnácti letech úspěšně vyzkoušena v desítkách zemí světa, učí kurz účinnému způsobu kérygmatického a kreativního zvěstování evangelia.

Letní tábor pro děti

Termín letošního tábora pro děti: 26.-30. července 2016, Prusiny

Setkání mladých

Víkendová setkání pro všechny mladé ve věku od 13 do 26 let.
Ježíš je pro Tebe ta nejlepší volba!
Termíny setkání: 6.-8. listopadu 2015; 30. prosince 2015-1. ledna 2016 (silvestrovské); 26.-28. února 2016 (pro lídry); 8.-10. dubna 2015

Letní tábor pro mladé

Termín letního setkání pro mladé: 2.-6. července 2016

Setkání Koinonie

Pravidelné setkání vyhrazené pouze členům Koinonie pro jejich růst a formaci.

Předběžné termíny setkání na pastorační rok 2015/2016: 26.-27. září 2015 (zahájení pastoračního roku), 28.-29. listopadu 2015, 9.-10. ledna 2016, 26. března 2016 Setkání Koinonie “otevřené” (sobota dopoledne) s možností účasti na slavení celého velikonočního tridua (24.-26. března), 23.-24. dubna 2016
Letnice: 14.-15. květen 2016
25.-26. června 2016 Setkání Koinonie s poutí ke sv. Petru a Pavlovi

Začátek vždy v 10.00 h.
Během setkání je zajištěn program pro děti ve věku od 7 do 13 let.

Veškeré informace na tel. čísle: 377 828 180, mob.: 776 533 934
příp. na e-mailové adrese: sek@koinonia.cz